marți, 3 februarie 2009

convocare Adunare Generala Judeteana

Consiliul Judetean al judetului Sibiu in baza ordinului nr 1/2009 al Presedintelui OTDR, convoaca Adunarea Generala Judeteana in data de 14 februarie cu urmatoarea ordine de zi :

Alegerea reprezentantilor in Adunarea Generala Nationala a OTDR

Sedinta AGJ va avea loc in orasul Sibiu la Casa de Cultura a Sindicatelor incepind cu ora 9
La Adunarea Generala Judeteana a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania participa si voteaza toti tehnicienii dentari din judetul Sibiu membrii OTDR, inregistrati in 2008 in Registrul Unic al Tehnicienilor Dentari